top
Home
People
Publications
Equipment
Courses
News
Photos

Group Members

weib

Dr. Bingqing Wei
Professor

312 Spencer Lab
Phone: 302-831-6438
Email: weib@udel.edu
Homepage

Taoli Gu
Ph.D. Student

103 Spencer Lab
Phone: 302-831-2235
Email: gutaoli@udel.edu

Yupeng Li
Ph.D. Student

300 Spencer Lab
Phone:302-831-8627
Email: yupengli@udel.edu
Previous Members
Ph.D. Students
M.S. Students
Undergraduate Students

Jeong Tae Ok
Cheng Luo
Bin Chen
Josh Thibodaux
Charan Masarapu
Qing Zhang
Zeyuan Cao

Abhilash Krishna
Haifeng Zeng
Jiepeng Rong
Xin Li

Daniel Truque
Bill Burke
John Harvey
Vij Dhayan
Logan Williams
Jim Yeatman
Jason Zhou
Jessey Whitley
Eric William McGinnis
Peng Zhang
Joseph Snodgrass
Martha I. Serna
Eric Brixen
Nick Bessman
Brennan Blumenthal
Stephen Mulligan
Kathryn Scrafford

Postdoctoral Research Associates
Visiting Scholars

Dr. Vekatachalam Subramanian
Dr. Hongwei Zhu
Dr. Charan Masarapu
Dr. Changsheng Shan

Kai Hshun Huang, Ph.D
Wenyan Yin,Ph.D
Prof.Shinn-Shyong Tzeng
Prof.Jinhai Liu
Jinwen Qin, Ph.D
Prof.Jianxiong Liu
Kun Liang, Ph.D
Prof.Mingfu Chu
Prof.Aili Yang
Prof.Jianling Li

 
 
©2015 NMDL University of Delaware